Betingelser

Kjøper er den person som foretar bestillingen.

Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer ikke mva. (Vareleveranser til utlandet, Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift.)

Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren (eksempelvis at det blir lagt inn feil eller ingen pris) i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Det gjøres også oppmerksom på at de fleste av varene som selges i denne nettbutikken er partivarer, som for det meste selges til priser langt under normalpriser. Det må derfor fra kjøpers side taes høyde for at det kan forekomme mindre avvik.

Ordrebekreftelse

Du mottar en ordrebekreftelse på e-post umiddelbart etter at kjøpet er gjennomført. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

Betaling

Selgeren tilbyr 30 dager kredittid gjennom Svea finans. Men dette forutsetter at Svea finans kredittgodkjenner kunden. Det er også mulig å betale med bankkort gjennom Svea finans eller med Vipps. 

Levering m.v.

Kjøper kan velge selv å hente varene som er kjøpt, eller bruke egen speditør. Selger tilbyr å sende varene enten via vår speditør Frakt & spedisjonsservice As, eller pr. post. Henteadresse er: Frakt & spedisjonsservice As, Industriveien 83, 2120 Sagstua.Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Normal leveringstid vil være 1-5 virkedager. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen eller e-post som følger med ordrebekreftelse, skal selgeren levere varen til kjøper innen rimelig tid og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden, om ikke annet er avtalt. 

Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når varene har forlatt selgers lager.

 Reklamasjon ved mangel 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren senest 14 dager etter at varene er mottatt.

Cookies

Vår nettbutikk inneholder såkalte cookies. Du kan se deg rundt i Internettbutikken uten cookies, men du kan ikke handle. Vi bruker cookies for å håndtere innholdet i din handlekurv. Det er en tekstfil som lagres på din datamaskin. Vi lagrer også informasjon om du har valgt å se kategorisidene med eller uten bilder.Dersom din webleser eller brannmur er innstilt til å hindre lagring av cookies kan nettsiden slutte å fungere eller du kan få problemer med å gjennomføre et salg.

Konfliktløsning

Dersom det oppstår en tvist om Partenes rettigheter og plikter under eller i tilknytning til denne Kontrakten, skal tvisten søkes løst gjennom forhandlinger. 

Dersom ikke forhandlinger har ført frem innen 14 – fjorten – dager, kan hver av Partene bringe tvisten inn for endelig avgjørelse ved de alminnelige domstoler.

Partene kan i fellesskap i stedet få tvisten avgjort med endelig virkning ved voldgift i Norge etter normalreglene i lov av 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift.